GELECEK BULUŞMALARI

Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda katma değer sağlayacak girişimci ekosistemi için en iyi ortamların oluşturulması ivedilikle ve dikkatle yapılması gereken işlerimiz arasında yer alıyor. Girişimci ekosistemlerinin oluşturulması ve girişimci bireylerin eğitimleriinin yanısıra ulusal ve uluslararası risk sermayelerinin Türkiye’ye çekilebilmesi de elzem konular arasında yer alıyor. Dünya çapındaki......

“Allah güzeldir, güzelliği sever.” (Müslim, Sahih, İman 1/93) İslam estetiği nedir, temelleri nelere dayanır, kendi sanat ve estetik anlayışımızı nasıl gün yüzüne çıkartabiliriz? Her milletin ve her bireyin bir hikayesi olmalı. Kendisinin baş kahramanı olduğu hikayeler biriktirmeli ki kendi öz bakış açısına sahip olabilsin. Genç......

Evrenin kökeni neydi? İlk madde hangisiydi? Filozofların antik dönemlerden itibaren düşündükleri bu sorular astronomi biliminin doğuşuna ilham verecekti. Evrenin ilk oluşumunda ortaya çıkan hafif elementler insanın ham maddesi olan karbonu ihtiva etmiyordu. O halde bizler nasıl oluştuk? Hafif elementler yıldızları, yıldızlar ise enerjileri ile karbonu......

Türkiye fıtratında merhamet olan insanların ülkesi. Merhametin muhatabı kişiden kişiye değişse de herkesin bir zaaf noktasını bulmak mümkün. Bunun yanında mazlum coğrafyalara komşuluk ettiğimiz gerçeği de eklendiğinde iyilik hareketlerinin önemi daha da artıyor. İnsani yardım çalışmalarının ana damarını oluşturan bu iyilik hareketleri kimi zaman nefret......

Yazar C.P. Snow, termodinamiğin ikinci kanununu bilmemekle Shakespeare’in hiçbir eserini okumamış olmak benzerdir demişti. Dedenizin saatini bir kutuda sakladığınızda saatin durduğunu, yeterince uzun beklediğinizde paslandığını ve parçalandığını göreceksiniz. İkinci kanun, kainattaki değişimin yönü ile ilgilidir, kendi başına bırakıldığında sistemin daima parçalanacağını, kaosa düşeceğini söyler. (F.......

İnternetin günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu yıllardan itibaren dijital dönüşüme tanıklık ettiğimiz bir çağda olduğumuzun farkına varmaya başladık.  Teknolojinin gücü arttıkça, e-ticaret siteleri, sosyal medya hesapları ve akıllı telefonlar aracılığıyla ürettiğimiz verinin boyutu da had safhaya ulaştı. Oluşan bu devasa veri yığınından kıymetli olanı......

Kimlik neydi? İnsanın kimlik inşası nasıl tamamlanırdı? Kimlik, kişinin var oluşunun ifadesiydi. Kendini nasıl gördüğünün tanımlaması, bireyin kendi farklılığını ortaya koymasıydı. Kimlik bütün şartlarda sahip olunan niteliklerin toplamı olup bir kişi ya da toplumu kendisi yapan ve diğerlerinden ayıran niteliklerin tamamıydı. Kimlik aynı zamanda kişinin......

Fransızca bir sözcük olan bureau ve cratie sözcüklerinin birleşimi ile ortaya çıkan bürokrasi kelimesi, “devlet memurları iktidarı” anlamına gelmekteydi. Bürokrasinin etimolojideki can alıcı noktası ise kelimenin literatürdeki ilk kullanımının bir iktisatçı olan Vincent de Gournay ile başlamasıydı. Devletin işleyişinde devlet çalışanlarının meşruiyeti neden iktisadı ilgilendirirdi?......

Bilim ilk olarak dünyaya ve doğaya karşı sahip olduğumuz merak ile başlamıştı. Yaşadığı dünyayı merak eden insanlar doğada yaptıkları gözlemler neticesinde bir dünya tasavvuru ortaya koymuştu. Aristoteles , “İnsan, doğası üzere bilmek ister.” cümlesinde buluşan insanlık bilmek ve öğrenmek için doğayı, gökyüzünü ve canlıları gözlemlemişlerdi.......

Ülke ve dünya hakkında yorum yaparken ilk konuşulan, ekonomi ve ekonominin durumu ile ilgili konulardı. Zenginlik, para, yatırım ve ülkelerin dünyadaki konumu adına önemli bir konu olan ekonomiyi her ferdin bilmesi gerekirdi. Ekonomi kelimesini gün içerisinde farkında olsak veya olmasak da birkaç kere kullandığımız bir......

Zihin neydi? Bizi var eden şey neydi? Bizi yöneten neydi? Yüzyıllardır araştırılan ve merak edilen bu soruları Aristo kalp olarak yorumlamıştı ve kalpten yönetildiğimizi öne sürmüştü. Daha sonra bunun beyin olduğu anlaşıldı ama beynin içinde bu sistemi yöneten şeyin ne olduğu sorulmaya devam etmişti. Decart,......

Günlük ortalama ekran saati 6 saat olmuştu. Sosyal medya hayatımızı her alanda kuşatmış durumdaydı. Sosyal medya içerikleri çocuklarımıza menfi tesirleri amaçlayan içeriklerle doluydu. Gösterilecek içerikleri tesbit eden yapay zeka sistemleri nedeniyle çocuklarımızın izlediği içerikleri kontrol edemiyorduk ve büyük tehlikenin farkında değildik. Sosyal medya hayatımızın artık......

38. Gelecek Buluşmamızda Psikolog Tuba Karacan Demirbilek ile Meslek Hayatının Geleceğini merhamet ve rekabet kavramları üzerinden konuşma fırsatı bulduk. Hepimiz küçük yaşlarımızdan itibaren herhangi bir davranış değişikliğine yol açmayan, yaratıcılığı minimize eden, ezber odaklı eğitim sistemlerinin içinden geçiyoruz. Başarı kriterlerinin ölçülebilir değerler üzerinden yapıldığı hayat......

Bu hafta 37.sini düzenlediğimiz Gelecek Buluşmaları’nda Bilim ve Teknoloji İletişimcisi Özge Uçar ile hem sağlığın geleceğini hem de geleceğin sağlık tahayyüllerini konuştuk. Özge Uçar eczacılık eğitimi aldığı üniversite hayatından itibaren sağlık teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Bitirme tezini “Sağlık Sistemlerinde Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri üzerine tamamlayan......

Bu hafta 36.sını düzenlediğimiz Gelecek Buluşmalarında, İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal Hocamız ile hem Eğitimin Geleceği’ni hem de kendisinin 20 yıllık eğitimcilik hayatında şahit olduğu Türkiye’nin Eğitim Gerçekleri’ni konuştuk. Orhan Gazi Gökçe Hocamızın moderatörlüğü üstlendiği buluşmamızda, Fatih Güldal ülkemizin eğitim sistemindeki en önemli sorunun......

35. Gelecek Buluşmamızda bugün 2 değerli konuğumuz vardı.  Sevban Bayırlı ile sosyal yaşamımızda her zaman bir yeri olan ve dünya çapında en çok ticareti yapılan gıda maddesi olan kahvenin geleceğini ve kahve üretimindeki temel hususları konuştuk. 🔹Kahve meyvesinin çekirdeğine ulaşmak için birbirinden zahmetli adımlardan geçiliyor.......

İnsanın bilimle iştigali yeni bir mefhum değildi. Milattan önce 6000 yılında Sümerlerden kalan kil tabletler insanoğlunun bilimle ilişkisinin çok kadim dönemlerden beri hatta neredeyse günümüzdeki mefhumların tamamını içerecek şekilde devam ettiğini göstermekteydi. İnsanoğlu ne zaman bilgiye kıymet vermiş medeniyetler inkişaf etmiş, ne zaman ilimden sapmış......

Bugün 33.sünü düzenlediğimiz Gelecek Buluşmaları hem bayramlaşmamıza hem de çok değerli bir insanı tanımamıza vesile oldu. Hayati Şamiloğlu aslen inşaat mühendisi, bir ticaret ehli ve kendi deyimiyle bir “israf polisi”. Kuruluş aşamasında olduğumuz İsraf Ekonomisi Atölyesi sayesinde hali hazırda gündemimize giren israf mevzu ile ilgili......

Akıl istikamet bulduğu zaman referans tayin eder ve bir düşünce ortaya konmuş olurdu. Merhamet mesuliyeti, mesuliyet ise hareketi oluştururdu. İnsanın içe doğru hareketi ahlakı, dışa doğru hareketi ise eylemi doğururdu. Akıl bir pusula idi; nereye gidileceğini göstermezdi. Akıl ancak ahlak ile bir istikamet tayin ederdi.......

Eğer taze mezunsanız ve yolun başındaysanız kimse sizi rakip olarak görmez; üstleriniz  bir yandan size bir şeyler öğretmek ister, bir yandan da size devamlı bir şeyler yüklemeye çalışırdı. Bu süreci parçayı değil, bütünü görmek için geçirip, size yüklenen sorumlulukları kabul edip, risk alırsanız bu, yıldızınızın......

Geleceği evrenselleşen bir Türkiye’de bilimin temellerini inşaa etmek için birlikte çalışmak ve cesaretle harekete geçmek gerekliydi. Cesaretin tek ilacı ise çok çalışmaktı. Gelecek Buluşmalarında bugün ülkemizin yetiştirdiği genç bürokratlardan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Bürokrasinin Geleceğini konuştuk....

  Her şey merhametle başlardı. Kendimize merhamet, yaşadığımız coğrafyaya merhamet, içinde bulunduğumuz tarihi şartlara merhamet aynı zamanda tarih şuuru doğurur ve mesuliyeti inşa ederdi. Mesuliyet hareketi de hürriyeti getirirdi. Hürriyet kendini sevmekle, kendine karşı müşfik olmakla mümkündü. Bu hafta gelecek buluşmalarında Orhan Gazi Gökçe hocamızla......

Eğitim eğitmekten gelirdi ve dışsal bir kuvvet gerektirirdi. Maarif ise marifet demekti; ariflik içten gelen dönüştürücü bir suluktu. İnsanlar için birçok makam vardı. Bunlardan tekamule en münasip olan ariflik makamıydı. Eğitimin amacı sınavı geçmekti, maarifin davası ise sıratı geçmekti. Şahsiyet bu işin dokusu, ahlak rengiydi.......

Teşebbüs mana itibariyle ‘girişim’ demekti. Girişim ise; kar amacı ile riski üstüne alan ve iş kuran kişinin yaptığı atılımdı. Girişimcilik, son yıllarda her yerde sıkça bahsedilen bir konu haline gelmekteydi. Faydalı bir girişimci olmak için tutkulu, takım çalışmasına yatkın, mütevazi, iş bitirici olmak şarttı.  Bu hafta......

” Her birey aynı yer için farklı okumalar gerçekleştirebilir ve kendi sınırlarını hareketi ile belirler. Bir noktadan diğer bir noktaya ulaşmak için izlediği yol ve o yol üzerinde algılamayı seçtiği elemanlar onun için sınırlarıdır. Her birey için yaşadığı kentin sınırları ulaşabildiği en uzak noktaların bütünüdür.......

İnsan nasıl inanıyorsa öyle davranış geliştirirdi. Avusturyanın Tanzanya adasında yaşayan bir üniversite hocası Bill Mollison yaşadığı bölgede 50 yılda bir çok türün kademeli olarak yok olduğunu tesbit etmişti. Türlerin bu hızlı kaybı toprağın kaybı ile gerçekleşmekteydi. Dünya her geçen gün toprak mirasını yitiriyordu. Toprağın bir......

Milletlerin ruhunu yapan maarifti. Bunun için; bir neslin kurtuluşunu ancak “maarifin yükselmesinde” aramak lazımdı. Nurettin Topçu’ya göre “mektepte alınan ders, ya bir tasavvurdu hayale mal edilirdi; ya bir hünerdi, ele mal edilirdi; ya bir iradeydi, iktidarımıza mal edilirdi; ya da bir aşktı, kalbe doldurulurdu.” Bu hafta......

Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesillerimizdi. 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı......

Merhaba, 8. Gelecek Bulusmalarinda bu ay Gönüllü Fotoğrafçı Yavuz Atalay ile Afrika Söyleşisi için biraraya geleceğiz. Bu guzel bulusmaya sizi de bekliyor, iyi günler diliyoruz. Tarih/saat: 14 Ekim Pazar 17.00 Yer: Uskudar Genclik Merkezi Has Oda Iletisim icin: Dilan Demirbilek-0535 851 80 49 Kimdir Yavuz......

Güçlü Ekonomonin Yolu Girişimcilik Kültüründen Geçer Bu ay Gelecek Buluşmalarına TOBB İcra Kurulu Başkanı ve MUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Abdussamet Temel konuk oldu. Türkiyenin Suriyedeki savaş ve yaşanan bölgesel sorunlarda başarılı bir sınav verdiğine değinen Temel bu tür sıkıntılı süreçlerin yeni bir sürece gebe olduğunu,......

Bir bilge şöyle derdi: “Sorarsan 5dk aptal gözükeceksin, sormazsan ebediyyen..” Türkiye’nin Tematik Projeleri dışarıdan bakıldığında maliyetli, uzun zamanlı ve Nitelikli işler olarak görülmekteydi. Bu hafta Gelecek Buluşmalarında akademisyen ve hukukçu Doç. Dr. Selman ÖĞÜT ile Tematik Projeler ve Türkiye’nin Geleceğini konuştuk....

Ontoloji kavramı; “varlığı” var olmak bakımından ve varlığın ne olduğunu, varoluşun nasıl olduğunu anlamak için gerekliydi. Felsefe, “soyut varlığı” ele almasına karşın; bilim, “somut varlığı” ele almaktaydı. Bunun içindir ki; varoluşu anlamak için iki görüş ortaya çıkmaktadır:  Kün Fe Yekün &Big Bang Bu hafta Gelecek......

DUYURULAR

Genel Kurul Toplantı İlanı Gelecek Hareketi Derneği Başkanlığından; Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 07.09.2019 tarihinde saat 12.00’da Aziz Mahmut Hüdayi, Türbekapı Sk. No:13, 34672 Üsküdar/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacaktır.Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 14.09.2019 tarihinde Saat: 12.00’da aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimizin......

“Ayaklarım hareket etmeye basladığı anda düşüncelerim akmaya başlar” demiş Thoreau. Gelecek icin söylemlere, söylemler için fikre, fikirler için de yürümeye ihtiyacımız var dedik ve 29 Haziran’ı Gelecek Yürüyüşü günü olarak seçtik. Geleceğin Bilimi ailesi olarak yollara düştük, ellerimiz boş durmasın diye yanımıza birer çöp torbası......

Medipol Üniversitesi ve Gelecek Hareketi Derneği işbirliği ile gerçekleştireceğimiz Enderun Girişimcilik Merkezi projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Mali Programı kapsamında desteklenmiştir. Projenin her aşamasında çok emek var. Gece gündüz demeden memleket için koşturan emek sahibi bütün yoldaşlara teşekkür ediyoruz. Proje tamamlandığında Enderun Türkiye’nin en büyük......

Konu: GELECEK HAREKETİ DERNEĞİ Genel Kurulu 25 Mart 2018 Pazar Günü / 16:00 Değerli Üyelerimiz, Gelecek Hareketi Derneği I. Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2018 Pazar günü saat 16:00’da Üsküdar Gençlik Merkezi, Burhaniye Mahallesi, Genç Osman Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır. Yeni dönem yönetim......

Sosyal Medyada Biz