Covid-19 salgını ile birlikte global olarak yaşanan sağlık krizi, gündemimizi etkilediği kadar geleceğe etkileri ile de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Pandemiden sonra küresel siyasi ve ekonomik dengelerin de değişeceği gerçeğinin karşılığı elbette ki sanayide de  yer buluyor. Peki teknolojinin atladığı çağlarla birlikte Endüstri...

Nükleer enerji denince akla gelen Çernobil Nükleer Faciası, Türkiye'de de 2015 yılında yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Santrali konusunda endişeler yaratmıştı. Peki nükleer enerjinin gerçekte ne olduğunu biliyor muyuz? Nükleer santral, enerji kaynaklarına alternatif oluşturması, yakıt maliyetlerinin düşüklüğü, dışa bağımlılığın azaltılması ve çevre kirliliği açısından en temiz...

Bir devletin gücünü aldığı üç unsur vardır: Yasama, yürütme ve yargı. Peki medya? Medya, Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren yükselişiyle birlikte dönüşüm sürecine girdi. Bu dönüşüm sektörün hatırı sayılır kısmını elinde tutan medya gruplarının el değiştirmesiyle daha görünür bir hale geldi. Teknolojinin de gelişimiyle haber alma ve...

Kadim tarihte önemli bir şehir olan Kudüs, asırlardır dini ve siyasi hadiselerin kalbi olarak gündemimizde yer buluyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) isra ve miraç hadisesine ev sahipliği yapan Kudüs şehri İslamiyet için kutsiyet taşıyor. Aynı zamanda Kâbe'den evvel Müslümanların yıllarca yöneldikleri 'ilk kıble' olarak İslam dini...

Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Yaşamak, öğrenmek, iş yapabil­mek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı bozuk olan, hasta olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz. İnsanlar çok eski çağlardan beri sağlığın önemini kavramışlardır. İlk çağlarda insan sağlığının...

Evrenin kökeni neydi? İlk madde hangisiydi? Filozofların antik dönemlerden itibaren düşündükleri bu sorular astronomi biliminin doğuşuna ilham verecekti. Evrenin ilk oluşumunda ortaya çıkan hafif elementler insanın ham maddesi olan karbonu ihtiva etmiyordu. O halde bizler nasıl oluştuk? Hafif elementler yıldızları, yıldızlar ise enerjileri ile karbonu...

Kimlik neydi? İnsanın kimlik inşası nasıl tamamlanırdı? Kimlik, kişinin var oluşunun ifadesiydi. Kendini nasıl gördüğünün tanımlaması, bireyin kendi farklılığını ortaya koymasıydı. Kimlik bütün şartlarda sahip olunan niteliklerin toplamı olup bir kişi ya da toplumu kendisi yapan ve diğerlerinden ayıran niteliklerin tamamıydı. Kimlik aynı zamanda kişinin resmi,...

Fransızca bir sözcük olan bureau ve cratie sözcüklerinin birleşimi ile ortaya çıkan bürokrasi kelimesi, “devlet memurları iktidarı” anlamına gelmekteydi. Bürokrasinin etimolojideki can alıcı noktası ise kelimenin literatürdeki ilk kullanımının bir iktisatçı olan Vincent de Gournay ile başlamasıydı. Devletin işleyişinde devlet çalışanlarının meşruiyeti neden iktisadı ilgilendirirdi?...

Ülke ve dünya hakkında yorum yaparken ilk konuşulan, ekonomi ve ekonominin durumu ile ilgili konulardı. Zenginlik, para, yatırım ve ülkelerin dünyadaki konumu adına önemli bir konu olan ekonomiyi her ferdin bilmesi gerekirdi. Ekonomi kelimesini gün içerisinde farkında olsak veya olmasak da birkaç kere kullandığımız bir...