Diyarbakırlı kadınların gül suyu hazırlayıp Selahattin Eyyubiye vermesi gibi ya da yıllarının emeğini, sevgisini kütüklere işleyip hazırladığı minberi Kudüs'e göndermesi gibidir bu coğrafyanın Beytülmakdis’e olan sevgisi. Tüm kadim geleneklerin bağlandığı, uzunca bir süredir de kör düğüm olmuş olan Beytülmakdis ve işgali meselesi değerli hocamız Khalid...

Evrene dair bildiğimiz her şeyin, uzayın, maddenin ve her şeyin oluşumu bir noktadan çıkan büyük bir patlamadan ortaya çıkmıştır. Daha öncesinde ne olduğunu bilemediğimiz evren, çok çok yoğun ve kuantum mekaniğiyle bile anlamlandıramadığımız bu patlama ile oluşmuştur. Yani gördüğümüz madde, görmediğimiz kara madde ve tüm...

Kadim tarihte önemli bir şehir olan Kudüs, asırlardır dini ve siyasi hadiselerin kalbi olarak gündemimizde yer buluyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) isra ve miraç hadisesine ev sahipliği yapan Kudüs şehri İslamiyet için kutsiyet taşıyor. Aynı zamanda Kâbe'den evvel Müslümanların yıllarca yöneldikleri 'ilk kıble' olarak İslam dini...

Şehrin de bir ilmihali olmalıdır. Bir şekilde şehirde yaşamaya başlayan insanlar bunun bilincinde olmalıdır, çünkü şehrin de bir yaşam kültürü vardır. Bu kültür insanları yeme-içme alışkanlığından konuşma tarzına kadar şekillendirir. Mesela, iki kişiye soruyorsun nerelisin diye, ikisi de Bursalıyım diyor fakat üslupları, kültürleri farklı. Tekrar...

Ülkelerin birbiriyle olan diplomasi trafiğinin bilinen dünya tarihinin herhangi bir zamanından kat be kat fazla olduğu 21. yüzyılda yaşıyoruz. Diplomasi, bilgiye erişme kolaylığı sayesinde insan hayatının merkezine daha da yaklaşmakta ve insanları, onu yorumlayabilme çabasına itmekte. Her yeni yılın  stressiz zamanlar, sakinlik ve rahatlık getireceğini...

Genç yetişkinlerde 7 saniye, Z kuşağı denilen dijitalle doğanlarda ise 3 saniyelik sıkılganlık süresi mevcut. Eğitim verirken karşılaşılan ne büyük sorunlardan birini bundan yaşıyoruz. Gençler herhangi bir şeyde odağını koruyamıyor ve çok çabuk sıkılarak vazgeçiyor. Gençlerin dikkatini koruyabilmek için günümüzü iyi okuyarak eğitimleri zevkli hale...

Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Yaşamak, öğrenmek, iş yapabil­mek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı bozuk olan, hasta olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz. İnsanlar çok eski çağlardan beri sağlığın önemini kavramışlardır. İlk çağlarda insan sağlığının...

Sosyal kültürümüzün temel aktörlerinden biri vakıflar. Asırlardır çeşitli amaçlar üzerine kurulup, toplumun bir derdine deva olmak için çabalıyorlar. Merhameti, ikramı, bağışlamayı, misafirperverliği hatırlatıyor bazen. Bazen yaralı bir leyleği tedavi etmeyi, bazen sokakları temiz tutmayı amaç edinmiş kendine. Vakıf çoğu zaman da ihtiyaç sahibiyle hayırda bulunmak...

Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda katma değer sağlayacak girişimci ekosistemi için en iyi ortamların oluşturulması ivedilikle ve dikkatle yapılması gereken işlerimiz arasında yer alıyor. Girişimci ekosistemlerinin oluşturulması ve girişimci bireylerin eğitimleriinin yanısıra ulusal ve uluslararası risk sermayelerinin Türkiye’ye çekilebilmesi de elzem konular arasında yer alıyor. Dünya çapındaki...

"Allah güzeldir, güzelliği sever." (Müslim, Sahih, İman 1/93) İslam estetiği nedir, temelleri nelere dayanır, kendi sanat ve estetik anlayışımızı nasıl gün yüzüne çıkartabiliriz? Her milletin ve her bireyin bir hikayesi olmalı. Kendisinin baş kahramanı olduğu hikayeler biriktirmeli ki kendi öz bakış açısına sahip olabilsin. Genç yaşta ölen...