Mülkün bile temeli olan adalet, ideal bir lider için ilk akla gelen özelliktir. Liderin özelliklerini birçok defa ayrıntılı bir şekilde izah eden sevgili peygamberimiz "Kıyamet günü, insanların Allah'a en sevgilisi ve meclis bakımından en yakını adil imam (lider), Allah'ın en sevmediği ve meclis bakımından en...

Bir bilge şöyle derdi: “Sorarsan 5dk aptal gözükeceksin, sormazsan ebediyyen..” Türkiye’nin Tematik Projeleri dışarıdan bakıldığında maliyetli, uzun zamanlı ve Nitelikli işler olarak görülmekteydi. Bu hafta Gelecek Buluşmalarında akademisyen ve hukukçu Doç. Dr. Selman ÖĞÜT ile Tematik Projeler ve Türkiye’nin Geleceğini konuştuk....

Ontoloji kavramı; “varlığı” var olmak bakımından ve varlığın ne olduğunu, varoluşun nasıl olduğunu anlamak için gerekliydi. Felsefe, “soyut varlığı” ele almasına karşın; bilim, “somut varlığı” ele almaktaydı. Bunun içindir ki; varoluşu anlamak için iki görüş ortaya çıkmaktadır:  Kün Fe Yekün &Big Bang Bu hafta Gelecek Buluşmalarında NUN...

Kuşlar bile kader'le uçar, Velhasıl evvela “kısmet”, Evvela “kader”… dizeleriyle hafızalara kazınan Cahit Zarifoğlu "kader" diyerek sadece ilahi kudreti kastetmemişti. Ölçü anlamına gelen قدر kökü her anlamda nizamı ifade eder. Türkiye'nin kaderi üzerine konuşmak onun coğrafyasını, tarihini kültürünü anlamak ile başlar. Türkiye Maarif Vakfı Afganistan...