GELECEK BULUŞMALARI – GÖZDE ÇİMEN

Kimlik neydi? İnsanın kimlik inşası nasıl tamamlanırdı? Kimlik, kişinin var oluşunun ifadesiydi. Kendini nasıl gördüğünün tanımlaması, bireyin kendi farklılığını ortaya koymasıydı. Kimlik bütün şartlarda sahip olunan niteliklerin toplamı olup bir kişi ya da toplumu kendisi yapan ve diğerlerinden ayıran niteliklerin tamamıydı.
Kimlik aynı zamanda kişinin resmi, toplum içindeki adresiydi. Kimlik kavramı bir değerler manzumesiydi. Bir kimseye kimliksiz demek; değerlerden yoksun, adeta içi boş bir nesne anlamına gelirdi…
Bu durum kişiler kadar gruplar, toplumlar ve topluluklar için de geçerliydi.Çünkü kimlik “aidiyet” esasına dayalı bir kavramdı. Heidegger kimlik tanımını şöyle özetler:
“İnsan varlığı yalnız var olmakla kalmak istemez, bir yandan da kim olduğunun bilgisine ve sorumluluğuna sahip olmak ister.”
42. Gelecek Buluşması İstanbul Asya yakasında Gözde Çimen’le Kimlik İnşası üzerine konuştuk. Kişinin kimlik inşasını tamamlaması için şahsiyet ve aidiyet kavramlarının hareket kavramı ile bütünleşmesinin gerekliliği üzerinde durduk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.