GELECEK BULUŞMALARI- İRFAN ERSİN

Ülke ve dünya hakkında yorum yaparken ilk konuşulan, ekonomi ve ekonominin durumu ile ilgili konulardı. Zenginlik, para, yatırım ve ülkelerin dünyadaki konumu adına önemli bir konu olan ekonomiyi her ferdin bilmesi gerekirdi. Ekonomi kelimesini gün içerisinde farkında olsak veya olmasak da birkaç kere kullandığımız bir gerçekti. Peki, tam olarak ekonomi nedir biliyor muyduk?
Ekonomi sözcüğü; “oikia” ve “nomos” köklerinden gelmekteydi. Oikia kelimesi Yunanca ev anlamına; nomos kelimesi Yunanca kural anlamına gelirdi. Yunanca kökenli olan ekonomi kelimesini, “ev yönetimi” anlamında gelmekteydi.İlk insanlardan bu yana, toplumlar karmaşık bir yapı haline gelmeye başladıkça, ekonomi de gelişim göstermişti.

Türkiye ekonomisi, Uluslararası Para Fonu tarafından gelişmekte olan piyasa ekonomisi olarak tanımlanan bir ekonomi olarak biliniyordu. Türkiye, dünyanın yeni sanayileşen ülkeleri arasındaydı. The World Factbook’a göre Türkiye büyük ölçüde gelişmiş bir iktisada sahipti. İşte bunun için 41.Gelecek Buluşması İstanbul Asya yakasında Ekonomist İrfan Ersin ile “Güncel Meseleler Işığında Ekonominin Geleceği” konusu çerçevesinde; iş gücü kaynağını iyi kullanamayan ülkelerde işsizliğin arttığını, faiz ve enflasyon oranlarının değişkenlerini, gündemde olan kıta sahanlığı ile Doğu Akdeniz mutabakat muhtırasının ekonomiye etkileri nelerdir? gibi meseleler üzerinde durduk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.