Mülkün bile temeli olan adalet, ideal bir lider için ilk akla gelen özelliktir. Liderin özelliklerini birçok defa ayrıntılı bir şekilde izah eden sevgili peygamberimiz "Kıyamet günü, insanların Allah'a en sevgilisi ve meclis bakımından en yakını adil imam (lider), Allah'ın en sevmediği ve meclis bakımından en...