Bir devletin gücünü aldığı üç unsur vardır: Yasama, yürütme ve yargı. Peki medya? Medya, Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren yükselişiyle birlikte dönüşüm sürecine girdi. Bu dönüşüm sektörün hatırı sayılır kısmını elinde tutan medya gruplarının el değiştirmesiyle daha görünür bir hale geldi. Teknolojinin de gelişimiyle haber alma ve...