Gelecek Buluşmaları-Hamdi Ergül

İnsan nasıl inanıyorsa öyle davranış geliştirirdi.

Avusturyanın Tanzanya adasında yaşayan bir üniversite hocası Bill Mollison yaşadığı bölgede 50 yılda bir çok türün kademeli olarak yok olduğunu tesbit etmişti. Türlerin bu hızlı kaybı toprağın kaybı ile gerçekleşmekteydi. Dünya her geçen gün toprak mirasını yitiriyordu. Toprağın bir metrekaresinde bir buçuk milyon canlı yaşamaktaydı. Toprağın tarıma elverişli olan yarım metrelik üst tabakasının oluşumu 1500 senede mümkün olabiliyordu. Hızlı kentleşme yıldan yıla toprağın geri dönüşü mümkün olmayan kaybını akıl almaz ölçeklere ulaştırmıştı. Dünyada dakikada 45.000 ton, ülkemizde bir yılda 180 milyon ton toprak kaybı yaşanmaktaydı. Bill Mollison, “Bir yerde ağaç kesildiğinde eylem yapmayın ağacı dikersiniz elli yılda yerine gelir; bir yerde harfiyat varsa eylem yapın kaybolan toprağı yerine getirmek mümkün değildir.” diyordu. Uzmanlar da toprak kaybının önlenememesi durumunda 50 yılda 130 milyon insanın yer değiştirmek zorunda kalacağını söylüyorlardı. Bir yapıyı yaparken onun maliyetini sadece oraya harcanacak ekonomik masrafla ölçmek sürdürülebilir değildi. O yapının kurulduğu toprağın da formüle maliyet olarak dahil edilmesi, bu maliyetin azaltılması için stratejilerin geliştirilmesi gerekirdi.

Bu hafta gelecek buluşmalarında Hamdi Ergül hocamızla Toprağın Geleceği ve Permakültür üzerine konuştuk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.