Gelecek Buluşmaları – Abdulsamet Temel

Güçlü Ekonomonin Yolu Girişimcilik Kültüründen Geçer

Bu ay Gelecek Buluşmalarına TOBB İcra Kurulu Başkanı ve MUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Abdussamet Temel konuk oldu. Türkiyenin Suriyedeki savaş ve yaşanan bölgesel sorunlarda başarılı bir sınav verdiğine değinen Temel bu tür sıkıntılı süreçlerin yeni bir sürece gebe olduğunu, tarihi boyunca insani krizlerden sonra büyük toplumsal değişikliklerin dünyayı yeniden şekillendirdiğini, Türkiyenin bu süreci çok iyi yönettiğini, bu nedenle ortaya çıkacak bu değişim potansiyelinin de Türkiyenin yeni global misyonu bakımından çok önem arzettiğini söyledi. Geçtiğimiz süreçte Türkiyede yaşayan insanların kendileri hakkındaki düşüncelerinin olgunlaşmaya başladığını ve kendilerine olan güvenlerinin arttığını, bu noktadan ele alındığında bugün geçmişte bir çok mümkün gözükmeyen projenin toplumun gündemine gelebildiğini ifade eden Temel elbette sınırlarını zorlayan sistemlerin sıkıntıları olacak, iktisatçıların genel bir kuralı vardır. Milyon konuşuyorsanız ticaret yapıyorsunuzdur, Milyarla konuşuyorsanız siyaset yapıyorsunuzdur, Trilyon söz konusu ise yaptığınız şey savaştır derler. Türkiyenin trilyona yaklaşan gayri safi milli hasılası olsun istiyorsanız her türlü savaşı da göze almışsınız demektir şeklinde konuştu. Türkiyenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları değerlendiren Temel yaşanan sürecin doğal seyrinde olmadığının konuyu bilen herkes tarafından takdir edildiğini, ekonomik savaş stratejilerinin kısa vadeli sonuçları Türkiyeyi menfi etkilese de Türkiyenin bu kumpastan çıkabilecek dirayet ve tecrübeye sahip olduğunu ve medeniyet değerlerimizin sadece bizim içinde değil bütün dünyanın içinde bulunduğu insanlık krizinden çıkış için yol gösterici olduğunu belirtti. Yıllar önce yakın arkadaşlarıyla sermaye bir araya getirerek kurdukları sekiz ortaklı bir şirket olan TİSAnın hikayesine anlatan Temel TİSA arapçada dokuz demektir. Halbuki biz sekiz ortaktık neden şirketin adını dokuz koyduk? Çünkü biz hayırlı bir iş için sekiz kişi bir araya geldiğinde dokuzuncusunun Allah olduğuna inanırız ve onun payını da tasadduk ederiz dedi. TİSAnın bugün geçerli olmadığı düşünülen bir ekonomik modelle ilerlediğini, kendine özgü prensipler oluşturup bunları takip etmesi sonucunda her krizden büyüyerek çıktığını anlatan Abdussamet Temel biz millet olarak dünyanın ihtiyaç duyduğu değer yargıları haiz bir milletiz. Dünyaya adalet getirecek millet biziz. Ancak bunun mümkün olabilmesi için gerekli olan en temel ihtiyacımız güçlü bir ekonomidir. Ekonomiyi güçlü kılabilmenin yoluda girişimcilik kültüründen geçer. O halde bir taraftan ticaretin içinde çalışmalar yürütürken diğer taraftan da girişimcilik kültürünün ülkemizde yeniden canlanması için çalışmalıyız şeklinde konuştu. Farklı üniversite ve bölümlerden sivil toplum faaliyetlerinde aktif faaliyet gösteren 35 üniversite öğrencisinin katılım gösterdiği toplantıda Türkiyede girişimcilik kültürün geliştirilmesi için yapılması gerekenler de istişare edildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.