Gelecek Buluşmaları – Ali Çevik

Ontoloji kavramı; “varlığı” var olmak bakımından ve varlığın ne olduğunu, varoluşun nasıl olduğunu anlamak için gerekliydi.

Felsefe, “soyut varlığı” ele almasına karşın; bilim, “somut varlığı” ele almaktaydı. Bunun içindir ki; varoluşu anlamak için iki görüş ortaya çıkmaktadır:  Kün Fe Yekün &Big Bang

Bu hafta Gelecek Buluşmalarında NUN Vakfı Genel Müdürü Ali ÇEVİK ile Ontolojinin Geleceğini konuştuk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.