GELECEK BULUŞMALARI – ERKAN YILDIRIM

Günlük ortalama ekran saati 6 saat olmuştu. Sosyal medya hayatımızı her alanda kuşatmış durumdaydı. Sosyal medya içerikleri çocuklarımıza menfi tesirleri amaçlayan içeriklerle doluydu. Gösterilecek içerikleri tesbit eden yapay zeka sistemleri nedeniyle çocuklarımızın izlediği içerikleri kontrol edemiyorduk ve büyük tehlikenin farkında değildik. Sosyal medya hayatımızın artık vazgeçilmez bir gerçeğiydi. Sosyal medyanın dışına çıkmak bireysel bir tercihin dışında toplumsal uygulanabilirliği olmayan bir ütopya olurdu. Maslahata göre hareket etmek ve teknolojiyi hayırlı amaçlar için kullanmanın yollarını aramak gerekiyordu. Sosyal medyayı da müsbet anlamda kullanmanın yöntemleri vardı. Bir konuda nitelikli dijital içerik üretimi önemli bir öğrenme metoduydu. İstanbul’da bir kolejde uygulamaya konulan bu metodla öğrenme güçlüğü çeken 8 kişilik bir grupta yüksek bir motivasyon ve başarı ivmesi yakalanması mümkün olmuştu. Gruptaki katılımcılar medya içerikleri üretirken hem çok eğleniyor hem de içerik oluşturdukları konuları derinlemesine kavrıyorlardı. Nitelikli sosyal medya içeriği üretmek Doğu Akdeniz’de petrol aramak kadar  hayati bir hedef olmalıydı.

Bu hafta 41. Gelecek Buluşmaları’nın İstanbul Avrupa yakasında gerçekleştirdiğimiz ayağında Erkan Yıldırım hocamızla Sosyal Medyanın Geleceği’ni konuştuk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.