GELECEK BULUŞMALARI-HÜMA BAKIR

” Her birey aynı yer için farklı okumalar gerçekleştirebilir ve kendi sınırlarını hareketi ile belirler. Bir noktadan diğer bir noktaya ulaşmak için izlediği yol ve o yol üzerinde algılamayı seçtiği elemanlar onun için sınırlarıdır. Her birey için yaşadığı kentin sınırları ulaşabildiği en uzak noktaların bütünüdür. ” (R. Geron)

Geron’ın sözünü ettiği bu sınır zamana, mekana ve kimliğe bağlı olarak ‘sürekli’ yenilenir durumda olmalıydı ki sadece o sınırlar içerisinde kalınmasın.

Bu bağlamda insan;  mekan, zaman ve kimliğinin sınırları içinde sınırsızlığı da bir kavrama oturtmaya çalışan bir canlıydı. Sınır dediğimiz şeyi, bizim belirlediğimiz hareket doğrultusunda, aslında tamamen kurgudan ibaret olduğunu düşünmek ise bir nevi detokstu.

Mimari,  insanın yaşamına ‘zaman kazandırmalı’ , zamanına ‘bereket getirmeli’ ve kendine ait ‘kimliksiz kimlik’ oluşturmalıydı.

Bu döngünün içinde bize varoluşumuzu hatırlatanhayati olgu ise topraktı. İnsanın yaşamını sakinleştiren, varoluşunu ve doğanın envai çeşit güzelliklerini hatırlatan, ruhu besleyen bir tınıydı toprak.

Gelecek Buluşmalarında bugün Hüma Bakır ile Toprağın Geleceğini konuştuk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.