GELECEK BULUŞMALARI-PROF.DR. TALİP ALP

İnsanın bilimle iştigali yeni bir mefhum değildi. Milattan önce 6000 yılında Sümerlerden kalan kil tabletler insanoğlunun bilimle ilişkisinin çok kadim dönemlerden beri hatta neredeyse günümüzdeki mefhumların tamamını içerecek şekilde devam ettiğini göstermekteydi. İnsanoğlu ne zaman bilgiye kıymet vermiş medeniyetler inkişaf etmiş, ne zaman ilimden sapmış toplumlar yozlaşmış ve çökmüştü. Sümerlerden itibaren Babil, Mısır, Yunan Medeniyetleri birçok bilimin temel unsurlarının ortaya konulduğu bir süreci başlatmakla beraber, İslam düşüncesi bilim dünyasında adeta bir paradigma değişikliği yaparak çok kısa bir sürede insanlığın medeniyet ufkunu değiştirmeyi başarmıştı. Bu değişim her sahada binlerce düşünür, alim ve bilim adamının yetişmesine, dev eserlerin ortaya çıkmasına yol açarak Batı Rönesansı’nın zeminini hazırlamıştı. Bugün, medeniyetimizi yeniden inkişaf ettirmek davasında olan gençlerimizin kendisinin ve toplumunun değerlerini iyi tanıması, tarihini hassaten bilim tarihini iyi bilmesi ve her meslek erbabının kendi mesleğinde öncü olmak için birbirini teşvik edici tatlı bir rekabete girişmesi gerekmekteydi.

34. Gelecek Buluşmalarında ülkemizde bilim ve tekniğin gelişmesine büyük katkıları bulunmuş Prof. Dr. Talip Alp hocamızı konuk ettik.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.