GELECEK BULUŞMALARI-YAVUZ SELİM SILAY

Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda katma değer sağlayacak girişimci ekosistemi için en iyi ortamların oluşturulması ivedilikle ve dikkatle yapılması gereken işlerimiz arasında yer alıyor. Girişimci ekosistemlerinin oluşturulması ve girişimci bireylerin eğitimleriinin yanısıra ulusal ve uluslararası risk sermayelerinin Türkiye’ye çekilebilmesi de elzem konular arasında yer alıyor. Dünya çapındaki farklı sermayelere hitap edebilecek bir konumda olan ülkemiz için çalışan, faizsiz fonlar oluşturup girişimcileri destekleyen bir konuğumuz vardı bu hafta Gelecek Buluşmaları-Ankara’da.
Türkiye’nin ilk faizsiz melek yatırım ağı kuruluş ve akreditasyon çalışmalarını ve yeni fonların kuruluş süreçlerini Şubat 2019’dan itibaren MAIN (MaQasid Angel Investors Network) adına yöneten ve kurumun kurucu ortağı ve CEO’su olan Yavuz Selim Sılay bu hafta kendi tecrübelerini küçük bir atölye ortamında interaktif bir şekilde bizlerle paylaştı. ‘Bir girişimcinin en önemli özelliği doğru problemler için doğru soruları sorabilmesidir.’ diyen Sılay, bu sözünü uygulamalı olarak katılımcılarla beraber gündelik hayatlarında gördükleri ve çözülmesi gerektiklerine inandıkları problemleri sorarak bizler için bir beyin fırtınası ortamı sağladı.

Davetimizi kabul ettiği için kendilerine teşekkürü borç biliriz.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.